مطالب ارسالی توسط ادهم شفیعی

آرژنین

آرژینین در گوشت قرمز، مرغ، ماهی و محصولات لبنی یافت می شود و همچنین می تواند در یک آزمایشگاه ساخته شده و به عنوان دارو استفاده شود. آرژینین برای قلب و رگ های خونی از جمله شرایط نارسایی احتقانی قلب (CHF)، درد قفسه سینه، فشار خون بالا و بیماری عروق کرونر استفاده می شود. آرژینین […]

سیترولین

 سیترولین یک آلفا آمینو اسید غیر ضروری است که ارتباط زیادی باآرژنین و اورنتین دارد. سیترولین در سنتز پروتئین نقش چندانی ندارد و در چرخه اوره، از اورنتین و کربامویل فسفات در یکی از واکنش ها تولید می گردد. همچنین سیترولین به عنوان یک محصول جانبی از آرژنین و در طی یک واکنش کاتالیز شده نیز […]

گلوتامین و کاربردهای آن

گلوتامین فراوان ترین اسید آمینه (بلوک ساختمان پروتئین) در بدن است. بدن گلوتامین را به اندازه کافی برای نیازهای خود می سازد، اما استرس های شدید، تمرینات ورزشی سنگین، آسیب و جراحت می تواند نیاز بدن(کمک به عملکرد روده، سیستم ایمنی بدن و دیگر فرایندهای ضروری در بدن به خصوص در زمان استرس) را به […]

مکمل ها

هر ورزشکار باید بداند چه میزان پروتئین برای بدن هر نفر مورد نیاز است. با توجه به تحقیقات تجربی بدست آمده برای افراد غیر ورزشکار تقریبا به ازاء هر کیلوگرم وزن ۱.۲ گرم پروتئین و برای ورزشکاران ۱.۷ تا ۲ گرم پروتئین بسته به سابقه ورزشی در روز کفایت می کند در ورزشکاران حرفه ای میزان مصرف […]

پروتئین و ارتباط آن با آمینو اسید

پروتئین از واژه‌ای یونانی به معنای نخست گرفته شده و علت این نام‌گذاری، نخستین و مهم‌ترین بخش یک موجود زنده بودن را بیان می نمایند.  در تمام سلول‌های زنده بدن پروتئین ها وجود دارند. سلول‌ها انواع گوناگونی دارند، و هر نوع، پروتئین ویژه خود را دارد. ۷۵ درصد وزن خشک بدن ما را پروتئین ها […]