مطالب ارسالی توسط admin

تصفیه کنندگان هوا

آلوده کنندگان هوای داخل منازل اغلب ناخواسته ، موادی مضر در هوای منازل هستند. این نوع از آلودگی را می توان جز پنج خطر محیطی برتر برای سلامتی در نظر گرفت. معمولا بهترین روش اداره نمودن و کنترل نمودن این خطر، حذف منابع آلودگی و به جریان انداختن هوای داخل منازل با هوای سالم خارج […]