Obise

ورزش و سلامت روان بیماران چاق

 ورزش  در شروع درمان بیماران  چاق  بیشتر از جهت سلامت قلبی عروقی  و  بهداشت روان حایز اهمیت است تا ایجاد تعادل منفی کالری و کاهش وزن.بسیاری از بیماران چاق از مشکلات روحی روانی و افسردگی رنج می برند که خود بخشی ناشی از افزایش وزن بدن و  تغییر ظاهر آن  بوده  و این وضعیت میتواند خود سبب وضعیتهای پر اشتهایی و پرخوری  عصبی شده و افزایش وزن بیمار را تشدید کند. به همین دلیل انجام ورزش منظم در شکستن این چرخه معیوب نقش مهمی دارد و به بیمار در پیمودن سیر طولانی درمان کمک می کند.

ورزش با ایجاد انرژی مثبت سبب افزایش شادابی و  اعتماد به نفس  بیمار شده و از اضطراب، استرس و افسردگی وی میکاهد .همچنین سبب میشود که توانایی بیمار در مدیریت  صحیح استرسهای زندگی ارتقا یابد . گر چه ارتباط بین ورزش منظم و خلق فرد سالهاست که شناخته شده ، تنها در سالهای اخیر است که از ورزش به عنوان درمان  بیماریهای روانپزشکی استفاده می شود. حتی ارتباط بین میزان (و شدت )ورزش و اثرات درمانی آن در افسردگی و اضطراب در برخی مطالعات ثابت شده است. به همین دلیل ترکیبی از رژیم غذایی و برنامه ورزشی یکی از بهترین گزینه ها برای تغییر عادات غاط  زندگی بیمار در شروع درمان است . پس از ایجاد کاهش وزن اولیه  مهمترین نقش ورزش در این بیماران حفظ کاهش وزن ایجاد شده است چرا که در غیر اینصورت احتمال عود بیماری میتواند بالا باشد (افزایش وزن تا ۵۰ درصد کاهش وزن ایجاد شده  یکسال پس ازپایان درمان).

مهمترین  جزء برنامه ورزشی برای  کاهش وزن بیماران چاق  برنامه ورزشی هوازی است.بر طبق نظر کالج آمریکایی پزشکی ورزشی  میزان فعالیت فیزیکی هوازی لازم  برای  حفظ  و ارتقا سلامتی ، ۱۵۰ دقیقه ورزش  هوازی هفتگی با شدت متوسط است که میبایست در طول هفته انجام شود (بطور متوسط ۳۰ دقیقه ورزش  هوازی با شدت متوسط در اکثر روزهای هفته) .  برای افراد چاق و یا دارای اضافه وزن بمنظور کاهش وزن باید این میزان فعالیت فیزیکی بتدریج افزایش یابد  و به ۵۰ تا ۶۰ دقیقه  ورزش هوازی با شدت متوسط در روز برسد. برای برخی افراد برای تسریع و یا حفظ کاهش وزن این میزان را میتوان به  ۹۰ دقیقه ورزش هوازی با شدت متوسط در اکثر روزهای هفته(۵ تا ۷ ) روز  رساند.  میتوان این میزان فعالیت فیزیکی را بصورت متناوب  و در چند نوبت در طول روز انجام داد. در این حالت فرد در چند نوبت حداقل به مدت  ۱۰ دقیقه به انجام فعا لیتهای ورزشی میپردازد تا مجموعا ۶۰ دقیقه یا بیشتر  ورزش با شدت متوسط انجام داده باشد (بیشترین میزان چربی سوزی در فعالیتهای هوازی با شدت متوسط صورت میگیرد). انجام تمرینات ورزشی هوازی در چند نوبت به بیمار کمک میکند که فشار کمتری به اندام تحتانی وی وارد شود و از لحاظ روانی نیز احتمال  پایداری بیمار در برنامه ورزشی بیشتر میشود. لازم است که بیمار قبل از ورزش با شدت متوسط یا بالا ۱۰ تا ۱۵ دقیقه بدن را گرم کند و در پایان جلسه  ورزشی نیز زمانی را در حدود ۵ تا ۱۰ دقیقه به سرد شدن اختصاص دهد . در بخش گرم شدن و سرد شدن باید ورزش هوازی با شدت پایین و حرکات کششی انجام داد.